Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Zwiedzanie Centrum Astronomii >>> Regulamin

Na terenie Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika obowiązują zasady, których każdy uczestnik zobowiązuje się przestrzegać w momencie zatwierdzenia zamówienia internetowego lub w momencie zakupu biletu.


REGULAMIN ZWIEDZANIA OBSERWATORIUM

1. Całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie obserwatorium.

2. Zakaz używania telefonów komórkowych podczas zwiedzania - telefon musi być wyłączony (nie wyciszony) lub ustawiony w tryb samolotowy.

3. Zakaz śmiecenia i wyrzucania odpadków na terenie parku obserwatorium.

4. Zakaz wchodzenia do budynków Centrum Astronomii (poza budynkami wskazanymi przez przewodnika).

5. Zwiedzanie rozpoczyna i kończy się na parkingu, zwiedzający poruszają się po obserwatorium wyłącznie pod opieką przewodnika. Nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po terenie obserwatorium. 

6. W przypadku wcześniejszego albo późniejszego przyjazdu grupy zwiedzających należy skontaktować się telefonicznie z koordynatorem wycieczek pod numerem telefonu +48 603 750 220. Brak informacji o zmianie godziny przyjazdu może skutkować odmową przyjęcia zwiedzających lub skróceniem czasu wycieczki.

7. Rezerwacja terminu dokonana za pomocą systemu rezerwacyjnego lub korespondencji mailowej jest wiążąca i w przypadku rezygnacji z usługi "Zwiedzanie obserwatorium" należy to zgłosić telefonicznie (603 750 220) lub mailowo (zwiedzanie@astro.umk.pl) najpóźniej dobę przed umówionym terminem. W przeciwnym wypadku faktura zostane wystawiona, a płatność będzie egzekwowana.

 

Pracownicy Centrum Astronomii są z góry wdzięczni za dostosowanie się do powyższych podpunktów. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku rażącego naruszenia powyższego regulaminu, przewodnik ma prawo odmówić wykonania usługi bez zwrotu opłaty.