Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Działania Fundacji >>> Edukacja

Prelekcje dla przedszkolaków - Mały naukowiec edycja III

 

„Prelekcje dla przedszkolaków - Mały naukowiec edycja III” to projekt, którego celem jest pobudzenie ciekawości i zainteresowanie dzieci naukami przyrodniczymi. Doświadczeni animatorzy pokazując proste, ale bardzo ciekawe doświadczenia przyrodnicze, zachęcając przedszkolaki do samodzielnego eksperymentowania i obserwacji otaczającego świata. Prelekcje kierowane są do min. 10 osobowych grup dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) z  przedszkoli,  oddziałów  oraz  punktów przedszkolnych znajdujących się na obszarach wiejskich (według definicji GUS*) województwa kujawsko-pomorskiego. Udział w akcji jest bezpłatny.

 

 Rekrutacja telefoniczna już 25 kwietnia 2016!

 

Aby wziąć udział w projekcie należy zadzwonić w dniu 25 kwietnia  2016 w godzinach od 10:00 – 15:00 pod numer telefonu +48 796 793 189. Warunkiem  przyjęcia  zgłoszenia  będzie  dostosowanie  się  do  daty  i  godziny  oznaczonej  jako termin rekrutacji oraz podanie następujących danych:

- Nazwa przedszkola/ punktu przedszkolnego/ oddziału

- Adres placówki

- Powiat

- Osoba zgłaszająca

- Osoba do kontaktu

- Telefon kontaktowy

- Adres mailowy 

W projekcie mogą uczestniczyć placówki z poprzednich edycji programu.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Lista ustalana jest na podstawie kolejności otrzymanych telefonów według powiatów. Oznacza to, że do projektu zakwalifikują się po dwie pierwsze zgłoszone placówki wiejskie z każdego powiatu (38 placówek). Pozostałe 2 ośrodki zostaną  dobrane  na  zasadzie  kolejności  otrzymanych  telefonów  (zasada  kto  pierwszy  ten lepszy).

Inicjatorem i organizatorem jest Wydział  Projektów  Edukacyjnych  i  Stypendiów  w  Departamencie  Edukacji Urzędu  Marszałkowskiego  w  Toruniu.  Wykonawcą  Projektu  jest  Fundacja  Aleksandra  Jabłońskiego z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 5/7, 87-100 Toruń. 

 Szczegóły dotyczące programu Prelekcji oraz dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie Prelekcji.

*Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko-wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu.prawdź, czy twoja placówka znajduje się na terenie wiejskim według GUS: http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa


Warsztaty przyrodnicze „Mały naukowiec” i „Młody odkrywca”

 

Zapraszamy Państwa na zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą Montessori "Mały naukowiec" (spotkania 1 raz w tygodniu) oraz  "Młody odkrywca" (spotkania 1 raz w miesiącu).

 

"Młody odkrywca" Jak pokonać grawitację! (02.04.2016 i 16.04.2016)

 W ramach warsztatów nasi Odkrywcy zapoznają się  z pojęciem siły grawitacyjnej, ciężaru i bezwładności, 

 zbudują rakietę, dowiedzą się ile ważą na księżycu  oraz zmierzą się z siłą przyciągania ziemskiego.

 

"Młody odkrywca" najbliższe spotkania:

- sobota 02.04.  grupa 6-10 lat,

- sobota 16.04.  grupa 4-7 lat.

 Kolejne spotkania:

- sobota 07.05.  grupa 6-10 lat,

- sobota 21.05.  grupa 4-7 lat.

- sobota 04.06.  grupy 4-7 lat i 6-10 lat.

 

"Mały naukowiec" - Budowa Wszechświata (04.2016), Tarcie i równowaga (05.2016)

W kwietniu skupimy się na poznawaniu Wszechświata i Układu Słonecznego. Przyjżymy się bliżej planetom, a w szczególności Ziemi. Wprowadzimy pojęcie oddziaływań grawitacyjnych, stanu nieważkości oraz siły bezwładności. Dowiemy się czym jest cieżar i ile waży nasze ciało na księżycu. W ramach zajeć dowiemy się

również czym jest względność ruchu. W maju poznamy kolejne oddziaływania - magnetyczne. Zapoznamy się też z siłami tarcia i pojęciem równowagi. 
 Będziemy mierzyć, ważyć, tworzyć, wymyślać, czyli eksperymentować!

Ostatnie wolne miejsca na warsztaty regularne

w grupach "Mały naukowiec":

- wtorek 16:15-17:15 (dla dzieci 3-5 lat),

 - wtorek 17:30-18:30 (dla dzieci 6-8 lat) - brak wolnych miejsc.

 

Na zajęcia obowiązują zapisy pod numerem telefonu +48 796 793 189 oraz przez e-mail: kontakt@faj.org.pl.

Lekcje Pokazowe z Fizyki

 

Juz od trzech lat studenci oraz doktoranci z naszego wydziału, na czele z mgr Ewą Kwiatkowską jeżdzą do Konina, aby w ramach projektu „Gimnazjalna Akademia Nauk dla subregionu konińskiego” przeprowadzać „Lekcje Pokazowe z Fizyki”. Celem projektu jest rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży naukami przyrodniczymi, a w szczególności fizyką. Angażując się w tę akcję, studenci oraz doktoranci pokazują, że fizyka wcale nie musi być nudna i nie ogranicza się do suchych formuł i wzorów. Nasi fizycy pokazują proste, odtwarzalne doświadczenia, których finał jest zaskakujący i spektakularny, których jednocześnie nie można zobaczyć na zajęciach w szkole. Spotkania składają się z części pokazowej i części warsztatowej, podczas której każdy uczeń ma szanse wykonać samodzielnie doświadczenia, zaznajomić się z omawianym zjawiskiem oraz zadać nurtujące go pytania.

W ten sposób każdego roku podczas dwutygodniowych pobytów w Koninie nasi edukatorzy pokonują pzreciętnie 1500 km, odwiedzając 1200 uczniów z ok. 20 szkół, a wszystko to po to, aby otworzyć młodzież na nauki ścisłe. Sądząc po ogromnym zaangażowaniu uczniów w zajęcia, warto przeprowadzać takie akcje. Organizatorem akcji ze strony fizyków była Fundacja Aleksandra Jabłońskiego. Dużego wsparcia udzieliło również koło naukowe SPIE. Projekt „Gimnazjalna Akademia Nauk dla subregionu konińskiego” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym  w Koninie.