Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Informacje o Aleksandrze Jabłońskim >>> Aleksander Jabłoński i bracia Wawiłow

W dniu 10 czerwca 2013 r. minie dokładnie 80 lat od ukazania się w czasopiśmie "Nature" pracy Aleksandra Jabłońskiego, w której po raz pierwszy pojawił się "diagram Jabłonskiego".

W powstaniu tego diagramu istotna role odegrały badania Sergieja Iwanowicza Wawiłowa, wybitnego fizyka rosyjskiego, z którym Jabłoński współpracował. Ten aspekt biografii Jabłońskiego nie jest powszechnie znany i z tego powodu prof. dr hab. Józef Szudy napisał artykuł do kwartalnika "NAUKA", wydawanego przez Polską Akademię Nauk. Dzięki uprzejmości Profesora Szudego o Jabłońskim i braciach Wawiłow można przeczytać tutaj.