Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Misja, Wizja, Wartości

Misja

Zadaniem Fundacji Aleksandra Jabłońskiego jest bezpośrednie wspieranie ludzi nauki. Młodzi naukowcy oraz zdolni studenci już od pierwszego roku studiów mogą ubiegać się o szereg stypendiów, a profile kształcenia na bieżąco dostosowywane są do potrzeb rynku pracy.

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego wzorując się na doświadczeniach najlepszych ośrodków na Świecie, pełni służebną rolę względem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu . Zapewnia nowoczesny system finansowania oparty na współpracy z przemysłem i sektorem usług oraz na prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej. Prorynkowe nastawienie Fundacji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał Wydziału na rzecz gospodarki miasta, regionu i kraju.

Wizja

Naszym celem jest nawiązanie trwałych partnerskich relacji z regionem i ze światem biznesu, aby stymulować badania naukowe, w szczególności te zorientowane na innowacyjne, dające się skomercjalizować produkty i usługi. Dzięki współpracy z partnerami gospodarczymi studenci i młodzi pracownicy naukowi będą zdobywać wiedzę na granicy różnych technologii i dyscyplin oraz zdobywać nowe doświadczenie w pracach badawczo-rozwojowych.

Współpraca z przemysłem i sektorem usług pozwoli Wydziałowi Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK dostosowywać program nauczania do ich potrzeb, a studenci i absolwenci będą aktywnie kształtować swoje umiejętności stosownie do potrzeb rynku pracy.

Kontakty biznesowe będą aktywizowały przedsiębiorczość akademicką. Fundacja będzie mogła być udziałowcem w spółkach kapitałowych, zawiązanych w celu realizacji m.in. projektów wdrożeniowych, które będzie wspierać.

Wartości

Wiedza i umiejętności, kształcenie, badania i rozwój, postęp, nowoczesność, aktywność i konkurencyjność.