Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Partnerzy i darczyńcy >>> Nasza oferta

Nasza oferta

W zależności od Państwa wkładu finansowego Fundacja Aleksandra Jabłońskiego przy pełnym wsparciu Wydziału może zaoferować:

  • tytuł darczyńcy Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z miejscem reklamowym na oficjalnej stronie Wydziału i wyeksponowanym banerem firmy w holu głównym Instytutu Fizyki UMK,
  • kursy rekomendowane przez Państwa – spośród wszystkich kursów oferowanych przez Wydział mogą Państwo wskazać te, które są szczególnie interesujące z punktu widzenia Państwa firmy,
  • oficjalne stypendia Państwa firmy – stypendia naukowe dla studentów i doktorantów,
  • umożliwienie pozyskiwania wykwalifikowanej kadry zarówno spośród studentów, absolwentów, jak i spośród wysoko wyspecjalizowanych naukowców,
  • współorganizowanie konferencji krajowych lub międzynarodowych, z zapewnieniem promocji Państwa firmy, tj. właściwym oznakowaniem sali konferencyjnej, możliwością dodatkowego wystawienia banerów, plakatów, roll-up’ów, czy innych materiałów promocyjnych,
  • przekazywanie materiałów i zdjęć dokumentujących wydarzenia współorganizowane z Państwa firmą oraz podziękowań od beneficjentów.

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego może podjąć się również zorganizowania specjalistycznych zajęć lub kursów prowadzonych przez zaakceptowaną przez Państwa kadrę naukową, realizującą zamówiony przez Państwa program.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, tak abyśmy wspólnie mogli wypracować najbardziej satysfakcjonujący nas model współdziałania.