Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Konkurs Olimpijczycy 2019

Ogólnopolski konkurs "Olimpijczycy" 

dla kandydatów na studentów I roku studiów WFAiIS UMK w Toruniu - edycja 2019

 

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego wraz z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ogłasza kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu "Olimpijczycy".


Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności na kierunkach fizyka lub fizyka techniczna, nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego.

 

Nagrody w Konkursie stanowią dwa stypendia naukowe w wysokości 1 700 zł i 1 300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS.

 

Sponsorem stypendiów jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.  

 

Udział w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia wraz z życiorysem uczestnika konkursu, kopią świadectwa maturalnego, opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), zainteresowań kandydata oraz planów naukowych, dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

  1. Terminarz Konkursu:
    1. ogłoszenie Konkursu: 19 kwietnia 2019,
    2. termin przyjmowania zgłoszeń: 17 lipca 2019 (do godz. 23:59),
    3. ogłoszenie listy finalistów: 26 lipca 2019.

Plik do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin konkursu

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres: kontakt@faj.org.pl

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!