Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Olimpijczycy 2018-04

Ogólnopolski konkurs "Olimpijczycy" 

dla kandydatów na studentów I roku studiów WFAiIS UMK w Toruniu - edycja 2018

 

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego wraz z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ogłasza kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu "Olimpijczycy".


Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności na kierunkach fizyka lub fizyka techniczna, nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego. 


Nagrodę stanowią stypendia naukowe w wysokości 2 000zł, 1 700 zł, 1 400 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS.

Sponsorem stypendiów są firma Apator S.A., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w Konkursie polega na przesłaniu zgłoszenia wraz z życiorysem uczestnika konkursu, kopią świadectwa maturalnego, opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), zainteresowań kandydata oraz planów naukowych, dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

Terminarz konkursu:

  • ogłoszenie Konkursu: 20 kwietnia 2018,
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 13 lipca 2018 (do godz. 23:59),
  • ogłoszenie listy finalistów: 24 lipca 2018.

 

Regulamin Konkursu „Olimpijczycy" 2018

Karta zgłoszenia do Konkursu „Olimpijczycy” 2018

 

Zgłoszenia przyjmujemy na adres: kontakt@fizyka.umk.pl

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!