Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu "Olimpijczycy"

dla kandydatów na studentów I roku studiów WFAiIS UMK w Toruniu - edycja 2018

 

Informujemy, że ogólnoposki konkurs "Olimpijczycy" został rozstrzygnięty. 

 

W dniu 19 lipca 2018 roku Komisja powołana przez Zarząd Fundacji Aleksandra Jabłońskiego w składzie:

  • dr. hab. Anna Bartkiewicz (prodziekan ds. studentów),
  • dr. hab. Jacek Jurkowski (prodziekan ds. kształcenia),
  • dr hab. Jacek Matulewski (członek zarządu FAJ)

 

wraz z prezesem zarządu FAJ dr Justyną Cembrzyńską dokonała merytorycznej oceny nadesłanych zgłoszeń. Po dyskusji oraz uwzględnieniu pkt. 5.4 regulaminu Konkursu (skala od 0 do 25 pkt.) Komisja przedstawiła Zarządowi FAJ listę rankingową. W związku z brakiem zgłoszeń laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz zgodnie z punktem 6.5b regulaminu komisja konkursowa podjęła decyzję o innym podziale puli nagród w konkursie. W związku z tym stypendium w wysokości 1 400 zł brutto/mc przyznano Arturowi Krawczykowi będącemu absolwentem Liceum Ogólnokształcącego nr II w Pabianicach (19 pkt), natomiast stypendium w wysokości 500 zł brutto/mc przyznano Dawidowi Jankowskiemu, absolwentowi Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie (11,5 pkt). Oba stypendia przyznane są na rok akademicki 2018/2019 na okres 10 miesięcy.

 

 Laureatom gratulujemy!

 

Sponsorem stypendiów są firma Apator S.A., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.