Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Tradycja nowoczesności

  • Nasze doświadczenie współpracy z przemysłem trwa od ponad 50 lat (m.in. podjęta w 1958 r. współpraca z Przemysłowym Instytutem Elektroniki w Warszawie zaowocowała m.in. powstaniem działającego prototypu noktowizora warstwowego). [Więcej…]
  • Na początku lat 70-tych byliśmy pionierami w konstruowaniu strojonych laserów barwnikowych. [Więcej…]
  • Pod koniec lat 80-tych, w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku pracy, utworzyliśmy specjalizację Fizyczne Podstawy Mikroelektroniki – unikalny kierunek studiów uniwersyteckich wzbogacony o szereg elementów charakterystycznych dla kierunków politechnicznych,
  • Na początku lat 90-tych powstaje Katedra Metod Komputerowych (obecnie Katedra Informatyki) - nasz Wydział miał trzeci w Polsce serwer stron www, jako jedyni w Polsce stworzyliśmy komercyjny pakiet do data mining (GhostMiner), mamy znaczący udział w tworzeniu kognitywistyki w Polsce. [Więcej…]
  • Od kilku lat intensyfikujemy współpracę z przemysłem: Apator S.A. (2001), OPTOPOL Technology S.A. (2005),
  • Zbudowaliśmy pierwszy na świecie spektralny tomograf optyczny, który z sukcesem został skomercjalizowany w 2006 r.
  • Konsekwentnie dopasowujemy profil kształcenia do potrzeb na rynku pracy – dzięki takiemu podejściu UMK jest jedynym uniwersytetem w Polsce z kierunkami "automatyka i robotyka" i "informatyka stosowana"
  • Nasi astronomowie eksploatując największe w Polsce teleskopy optyczny i radiowy stali się ekspertami w sterowaniu dużych systemów pomiarowych na odległość, budowie i eksploatacji detektorów kriogenicznych, technologii ultra szerokopasmowych sieci światłowodowych, czy też w cyfrowym przetwarzaniu danych masowych. [Więcej…]