Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Tradycja nowoczesności >>> Współpraca toruńskich fizyków z przemysłem

Współpraca toruńskich fizyków z przemysłem

Opracował prof. dr hab. Andrzej Bączyński

Najwcześniejsze doświadczenia współpracy toruńskich fizyków z przemysłem związane są z Przemysłowym Instytutem Elektroniki (PIE) w Warszawie. Okres ścisłej współpracy z PIE obejmuje lata 1958 – 1963.

Z inicjatywy dra Mieczysława Frąckowiaka z Katedry Fizyki Doświadczalnej UMK oraz dra Andrzeja Taczanowskiego, absolwenta Wydziału Mat-Fiz- Chem UMK z PIE, w 1958 roku została nawiązana współpraca. Kształt organizacyjny tej współpracy wytyczał PIE. Została powołana samodzielna Pracownia Fotokatod z siedzibą w Toruniu na terenie Katedry. Pierwszym kierownikiem tej pracowni został dr Frąckowiak. Inicjatywie tej życzliwie patronował prof. Jabłoński.

Zadaniem Pracowni Fotokatod było opracowanie wytwarzania fotokatod potrzebnych do opracowania w Zakładzie Doświadczalnym PIE noktowizo rów próżniowych. W Pracowni Fotokatod podjęto również prace wstępne nad noktowizorem warstwowym. Nad warstwą fotoczułą noktowizora pracowali pod kierownictwem dra Frąckowiaka A. Bączyński, M. Czajkowski, E. Walentynowicz i J. Bissinger, nad warstwą elektroluminescencyjną H. Ło żykowski. Działający prototyp tego przetwornika obrazu został przekazany do PIE.

Problematyka badań w zakresie fotoefektu zewnętrznego (fotokomórki) została ograniczona a następnie przerwane w związku z opracowaniem w Pracowni fotoczułych warstw polikrytstalicznych siarczku kadmu. Proble matyka ta była kontynuowana w powołanym do życia 03.12.1962 Zakładzie Fizyki Ciała Stałego PIE, pod kierownictwem dra Andrzeja Bączyńskiego. Rezultatem tych prac było m. in. opracowanie technologii wytwarzania fotooporników, która została opatentowana. W oparciu o patent, którego autorami byli Andrzej Bączyński, Janusz Bissinger i Mieczysław Czajkowski, powstał w Toruniu na ul. Młodzieżowej zakład produkcyjny. Pracownicy Zakładu uczestniczyli w opracowaniu założeń linii produkcyjnej fotooporników. Na tym skończyła się działalność naukowa placówki toruńskiej PIE. Pracownicy naukowi placówki PIE w Toruniu przeszli na etaty UMK. Był to rok 1963.