Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Tradycja nowoczesności >>> Informatycy

Informatycy o szerokich horyzontach

Opracował prof. dr hab. Włodzisław Duch

Informatycy z WFAiIS są wszechstronni – oprócz tego, że są znakomitymi specjalistami w swojej dziedzinie, potrafią zarówno współpracować z humanistami, rozwijać nowe interdyscyplinarne dziedziny badań jak i komercjalizować wyniki swoich prac.

W 1998 roku opracowali jedyny jak do tej pory zrobiony w Polsce komercyjny pakiet do data mining GhostMiner: General Data Mining Software sprzedawany przez Fujitsu.

http://www.fqs.pl/business_intelligence/products/ghostminer

W tym samym roku wspólnie z Wydziałem Humanistycznym stworzyli pierwsze w Polsce w tej dziedzinie pismo "Kognitywistyka i Media w Edukacji", a w 2002 roku razem utworzyli Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne.

Od 2007 prowadzą pierwsze i jak na razie jedyne wykłady z neuropsychologii komputerowej.