Powrót do aktualności

Trwa nabór zgłoszeń w konkursie Olimpijczycy

W tym roku po raz piąty Fundacja wraz z WFAiIS i TZMO organizuje konkurs stypendialny dla maturzystów, którzy chcą dołączyć do grona studentów naszego wydziału. Atrakcyjne stypendia czekają.

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności na kierunkach fizyka lub fizyka techniczna, nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego. 

Nagrodę stanowią dwa stypendia naukowe w wysokości 1200 zł oraz 800 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS.

Fundatorami stypendiów są Fundacja Aleksandra Jabłońskiego oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.).

TZMO_logo

Udział w Konkursie polega na przesłaniu na adres: kontakt@faj.org.pl zgłoszenia wraz z następującymi dokumentami:

  • życiorysem uczestnika konkursu,
  • kopią świadectwa maturalnego,
  • opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), 
  • zainteresowań kandydata oraz planów naukowych,
  • dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

Terminarz konkursu (aktualizacja z dnia 10 lipca 2020):

  • ogłoszenie Konkursu: 9 marca 2020,
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 14 lipca 2020 (do godz. 23:59), 18 sierpnia 2020 (do godz. 23:59),
  • ogłoszenie listy finalistów: 21 lipca 2020. 24 sierpnia 2020.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

olimpijczycyFAJ
Powrót do aktualności