Powrót do aktualności

IX Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków

Konferencja odbyła się w dniach 11-14 listopada 2010 roku w Instytucie Fizyki UMK w  Toruniu i była  przeznaczona dla członków kół naukowych fizyki oraz kierunków o zbliżonym profilu z całego kraju.

Główną część konferencji stanowiły referaty naukowe prelegentów. Oprócz tego odbyła się również sesja plakatowa, prezentująca projekty realizowane indywidualnie przez studentów oraz realizowane w ramach działalności kół naukowych.

9_OSKNF

Powrót do aktualności