Powrót do aktualności

Polska Konferencja Optyczna

Szósta edycja Polskiej Konferencji Optyczne odbyła się w dniach 12-15 czerwca 2022 roku w Hotelu Tumskim w Płocku.

Polska Konferencja Optycznama na celu integrację środowiska polskich optyków oraz stworzenie platformy do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej, i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Organizowane jest co dwa lata w różnych miastach Polski. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki. Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju. PKO jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce. Program wydarzenia przygotowywany jest przez Sekcję Optyki PTF. 

Strona konferencji

Powrót do aktualności