Powrót do aktualności

Za niedługo rusza konkurs stypendialny Student na 5+!

W tym roku uruchamiamy nowy konkurs stypendialny dla maturzystów, którzy chcą dołączyć do grona studentów naszego wydziału. Atrakcyjne stypendia czekają.

Konkurs adresowany będzie do uczniów klas maturalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności na kierunkach fizyka lub fizyka techniczna, nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego. 

Nagrodę stanowić będą dwa stypendia naukowe w wysokości 1200 zł oraz 800 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS.

Fundatorami stypendiów są Fundacja Aleksandra Jabłońskiego oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.).

TZMO_logo

Konkurs zostanie ogłoszony w lutym. Natomiast już teraz można zapoznać się z regulaminem zeszłorocznego konkursu będącego poprzednikiem konkursu Student na 5+!.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Powrót do aktualności