Powrót do aktualności

Ogłoszenie konkursu "Stypendia TZMO - Automatyka"

Studenci chcący kontynuować naukę na drugim stopniu studiów na WFAiIS UMK mogą liczyć na bardzo atrakcyjne stypendia. Rusza pierwszy konkurs ""Stypendia TZMO - Automatyka".

Konkurs adresowany jest do studentów WFAiIS uczących się na czwartym roku kierunków inżynierskich, którzy są zainteresowani kontynuacją kształcenia na drugim stopniu studiów oferowanych na WFAiIS na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności: cyfrowe systemy automatyki, informatyka w systemach automatyki, programowanie systemów cyfrowych.

Nagrodę stanowią cztery stypendia naukowe w wysokości 27 000 zł brutto każde, przyznawane na okres trwania studiów drugiego stopnia (3 semestry) w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019.

Fundatorem nagród są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA.

TZMO_logo

Udział w Konkursie polega na przedstawieniu prezentacji na temat związany z zastosowaniami współczesnych rozwiązań automatyki i robotyki w przemyśle (na wybranym przykładzie, ewentualnie przykładach) lub przedstawieniu raportu z prowadzonych prac badawczych w zakresie realizowanej pracy inżynierskiej, względnie innych badań prowadzonych przez uczestnika, które nawiązują do tematyki Konkursu.

Zgłoszenie do Konkursu polega na dostarczeniu do biura Fundacji Aleksandra Jabłońskiego, które znajduje się w budynku Instytutu Fizyki UMK przy ul. Grudziądzkiej 5 w Toruniu (pokój 414) karty zgłoszenia wraz z odpowiednimi dokumentami wskazanymi w Regulaminie konkursu.

Terminarz:

  • nabór zgłoszeń: do 30 listopada 2017 r.  NOWY TERMIN: do 6 grudnia 2017 r. włącznie
  • ogłoszenie listy finalistów: 15 grudnia 2017 r.
  • finał i ogłoszenie wyników: 11 stycznia 2018 r. 

Szczegóły dotyczące Konkursu:

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia czytelnie, drukowanymi literami.

Zapraszamy do udziału w Konkursie! 

Powrót do aktualności