Powrót do aktualności

Astropol - Toruńska Szkoła Letnia 2019

W dniach 23-27 września 2019 w Instytucie Fizyki odbyła się pierwsza międzynarodowa szkoła letnia pn. Polarymetria jako narzędzie diagnostyczne w astronomii (Astropol).

Celem proponowanej szkoły jest zapoznanie uczestników szkoły z podstawami, jak i najnowszymi osiągnięciami badań astropolarymetrycznych w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego. Tematy poruszane podczas szkoły będą dotyczyły różnych obiektów astrofizycznych, w których obserwuje się światło spolaryzowane, ale również będą dotyczyły rozwoju aparatury, czyli współcześnie używanych oraz planowanych do budowy polarymetrów działających na różnych długościach fali elektromagnetycznej. Cele szkoły zostaną zrealizowane poprzez serię wykładów dotyczących fizycznych aspektów procesów polaryzacji promieniowania elektromagnetycznego. Dodatkowo planowane są ćwiczenia z wykorzystaniem różnego typu danych zebranych przez nowoczesne teleskopy i instrumenty, które uczestnicy szkoły będą analizować, a otrzymane wyniki interpretować. Sesje poranne będą przeznaczone na wykłady, natomiast sesje popołudniowe będą przeznaczone na ćwiczenia, w tym analizę danych. Wykłady oraz ćwiczenia będą prowadzone przez astropolarymetrystów światowej klasy. Organizatorzy szkoły kładą szczególny nacisk na balans pomiędzy przedstawianymi zagadnieniami teoretycznymi, a nabyciem umiejętności praktycznych w analizie danych polarymetrycznych. Planowane zagadnienia do omówienia podczas szkoły to: polarymetria gwiazdowa, polarymetria źródeł pozagalaktycznych (w tym tak zwanych aktywnych jąder galaktyk - AGNów), polarymetria obiektów zwartych izolowanych, jak i w układach podwójnych (takich jak gwiazdy neutronowe, w tym pulsary, oraz białe karły), polarymetria ośrodka międzygwiazdowego, polarymetria planet i drobnych ciał Układu Słonecznego oraz planet pozasłonecznych.

Organizatorem konferencji jest dr Agnieszka Słowikowska z Centrum Astronomii UMK oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.

Łączna liczba uczestników szkoły Astropol wyniosła 32 osoby, w tym 15 osób z Polski. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci 22 ośrodków badawczych.

Szkoła otrzymała finansowanie w ramach środków MNiSW na Działalność Upowszechniającą Naukę – zgodnie z umową nr 865/P-DUN/2018.

MNSiW_logoStrona internetowa wydarzenia: https://astropol.umk.pl/school2019/

Powrót do aktualności