Powrót do aktualności

Ogłoszenie kolejnej edycji konkursu "Olimpijczycy"

Po raz kolejny zapraszamy uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w konkursie stypendialnym "Olimpijczycy". Do zdobycia wysokie stypendia.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności na kierunkach fizyka lub fizyka techniczna, nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego. 

Nagrodę stanowią stypendia naukowe w wysokości 2000zł, 1700 zł, 1400 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS.

Fundatorami stypendiów są firma Apator S.A., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.) oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.

TZMO_logo Apator_logo

Udział w Konkursie polega na przesłaniu na adres: kontakt@fizyka.umk.pl zgłoszenia wraz z następującymi dokumentami:

  • życiorysem uczestnika konkursu,
  • kopią świadectwa maturalnego,
  • opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), 
  • zainteresowań kandydata oraz planów naukowych,
  • dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

Terminarz konkursu:

  • ogłoszenie Konkursu: 20 kwietnia 2018,
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 13 lipca 2018 (do godz. 23:59),
  • ogłoszenie listy finalistów: 24 lipca 2018.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia do Konkursu

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Powrót do aktualności