Ekspertyzy i badania

Toruńska fizyka to przede wszystkim świetni naukowcy. To tutaj opracowano i skomercjalizowano spektralny tomograf optyczny (SOCT). U nas również, we współpracy z innymi ośrodkami, zbudowano najnowocześniejszy i najdokładniejszy w świecie wzorzec czasu, tzw. optyczny zegar atomowy. Również na WFAiIS powstał pierwszy i jak dotąd jedyny w Europie środkowo-wschodniej, kondensat Bosego-Einsteina. Tworzymy fundamenty dla rozwoju nowoczesnej biofotoniki fotowoltaiki. Te spektakularne sukcesy odnotowujemy na tle ogólnego wysokiego poziomu prac badawczych pozostałych naukowców z Instytutu Fizyki UMK, z których ponad 25 jest doceniana na świecie, o czym świadczy liczba ponad 1000 cytowań każdego z nich.

Kontakt

Justyna Gupta (Cembrzyńska)
tel. +48 575 180 509
e-mail: justyna@faj.org.pl