Władze

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

mgr Agnieszka Górska-Pukownik

Członkowie Zarządu

mgr inż. Andrzej Korcala – sekretarz
dr hab. Karolina Słowik, prof. UMK

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji

prof. dr hab. Winicjusz Drozdowski – Dziekan WFAiIS UMK

Członkowie Rady Fundacji

prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – WFAiIS UMK, Dyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK – WFAiIS UMK, Dyrektor Instytutu Astronomii
dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK - WFAiIS UMK
dr Paweł Neumann – doradca ekonomiczny Prezesa TZMO SA
mgr Karol Polasik – Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, VOBACOM sp. z o.o.
dr. hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK – WFAiIS UMK, Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Prof. dr hab. Mirosław Bylicki – WFAiIS UMK

Członkowie Komisji Rewizyjnej

dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK – WFAiIS UMK, Prodziekan ds. Finansów i Rozwoju
dr hab. Gracjan Maciejewski, prof. UMK – WFAiIS UMK