Powrót do aktualności

Konkurs stypendialny "Olimpijczycy"

Wspólnie z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu zapraszamy uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w konkursie stypendialnym "Olimpijczycy". Do zdobycia wysokie stypendia.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad lub wojewódzkich konkursów przedmiotowych, z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych lub technicznych oraz zamierzają rozpocząć studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach oferowanych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności na kierunkach fizyka lub fizyka techniczna, nie później niż w roku uzyskania świadectwa maturalnego. 

Nagrodę stanowią stypendia naukowe w wysokości 1700 zł oraz 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez okres pierwszego roku studiów (10 miesięcy) na WFAiIS.

Fundatorami stypendiów są Fundacja Aleksandra Jabłońskiego oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.).

TZMO_logo

Udział w Konkursie polega na przesłaniu na adres: kontakt@faj.org.pl zgłoszenia wraz z następującymi dokumentami:

  • życiorysem uczestnika konkursu,
  • kopią świadectwa maturalnego,
  • opisem dotychczasowych osiągnięć (z wyszczególnieniem osiągnięć w olimpiadach i konkursach przedmiotowych z obszaru nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych), 
  • zainteresowań kandydata oraz planów naukowych,
  • dokumentami poświadczającymi osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach (np. kserokopia dyplomu, oświadczenie organizatorów, itp.).

Terminarz konkursu:

  • ogłoszenie Konkursu: 19 kwietnia 2019,
  • termin przyjmowania zgłoszeń: 17 lipca 2019 (do godz. 23:59), UWAGA! nowy termin: 19 lipca 2019 (do godz. 23:59),
  • ogłoszenie listy finalistów: 26 lipca 2019.

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszenia do Konkursu

Zapraszamy do udziału w Konkursie!

Powrót do aktualności