Powrót do aktualności

OPTO Meeting For Young Researchers 2010

W dniach 12-15 maja 2010 roku w Instytucie Fizyki UMK odbyła się konferencja pn.  OPTO Meeting for Young Researchers.

Konferencja została zorganizowana przez doktorantów z Instytutu Fizyki UMK dla doktorantów i studentów UMK oraz innych uczelni. W trakcie 3 dniowego spotkania uczestnicy prezentują wyniki swojej pracy badawczej i zapoznają się z pracami innych młodych naukowców.

Rangę sympozjum podnosi obecność wybitnych osobowości m.in. prof. Marii J. Yzuel (Departamento de Fisica, Grupo de Optica, Universidad Autónoma de Barcelona, Hiszpania), dr Joanny Schmit (Veeco Instruments Inc, Tucson, USA), prof. Konrada Banaszka (Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Warszawski) i prof. Małgorzaty Kujawińskiej (Instytut Mikromechaniki i Fotoniki, Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej).


Spotkanie z profesjonalistami daje młodym badaczom szansę zapoznania się z badaniami na światowym poziomie oraz z ich najświeższymi wynikami. Ponadto, bezpośredni kontakt z przedstawicielami różnych gałęzi nauki stwarza szansę na nawiązanie  międzynarodowej współpracy z  partnerami z Instytutów Maxa Plancka w Monachium i Getyndze, z Instytutu Fizyki Atomowej w Bukareszcie, z Uniwersytetu w Barcelonie, czy z Państwowego Uniwersytetu w Saratowie.

OPOT2010

Powrót do aktualności