Powrót do aktualności

Zmarł mgr inż. Tadeusz Robaczewski

4 stycznia 2022 r., w wieku 71 lat, zmarł mgr inż. Tadeusz Robaczewski, członek pierwszego zarządu Fundacji, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki.

fot. www.fizyka.umk.pl

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mgr inż. Tadeusza Robaczewskiego, jednego z fundatorów Fundacji. Od początku istnienia naszej Fundacji Pan Tadeusz był mocno zaangażowany w naszą działalność, najpierw jako członek zarządu, a potem jako przyjaciel Fundacji. Zawsze mogliśmy liczyć na jego radę i pomoc. Był nieocenionym członkiem naszej społeczności. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd Fundacji Aleksandra Jabłońskiego.

Cześć Jego Pamięci.

Tadeusz Robaczewski urodził się 13 grudnia 1950 roku. Studiował na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, którą ukończył z tytułem zawodowym magistra inżyniera. W 1971 r. rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki UMK: najpierw – jeszcze przed ukończeniem studiów – w warsztacie mechanicznym, a następnie jako pracownik naukowo-techniczny w I Pracowni Fizycznej. Jednocześnie pełnił obowiązki kierownika istniejącej wówczas pracowni dla studentów Wyższego Zawodowego Studium Nauczycielskiego Praktikum. Od 1997 r. pełnił obowiązki kierownika Warsztatów Instytutu Fizyki obejmujących warsztat mechaniczny, elektroniczny i elektryczny, zaś od 2001 r. - dyrektora Technicznego Instytutu. Od 2010 r. aż do przejścia na emeryturę w 2019 r. kierował Zespołem Administracyjno-Gospodarczym IF UMK.

Przez 48 lat swojej działalności odgrywał kluczową rolę w organizacji codziennego funkcjonowania nie tylko Instytutu Fizyki, ale także Studium Politechnicznego, Katedry Informatyki Stosowanej, Krajowego Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej oraz całego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Tadeusz Robaczewski nie tylko sprawował nadzór techniczny nad budynkiem, laboratoriami i infrastrukturą Instytutu Fizyki oraz Studium Politechnicznego, ale był również zaangażowany w badania prowadzone w Instytucie, działalność dydaktyczną, organizacyjną i popularyzatorską. Angażował się w działalność społeczną, był miedzy innymi bardzo aktywnym członkiem zarządu Fundacji Aleksandra Jabłońskiego. Nadzorował także współpracę z Państwową Agencją Atomistyki w zakresie prowadzenia ciągłego monitoringu promieniotwórczych skażeń powietrza. Wystąpił z inicjatywą założenia stacji kontroli pomiarów promieniowania radiologicznego na terenie UMK.

Jego praca i kompetencje były bardzo wysoko oceniane przez władze Uczelni, a jego pomysły i rozwiązania były często adaptowane i implementowane w całym Uniwersytecie. W czasie swojej wieloletniej pracy był wielokrotnie nagradzany nagrodami i wyróżnieniami Rektora UMK oraz Dyrekcji IF.

Powrót do aktualności