Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Polityka Prywatności

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.
  2. Dane osobowe klientów korzystających z usługi rezerwacji on-line przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji omawianej usługi.
  3. Klient korzystający z usługi rezerwacji on-line ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania korekty takich danych.
  4. Udostępnienie danych osobowych przez klienta korzystającego z usługi rezerwacji on-line ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu rezerwacji on-line nie będzie możliwe.