Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

Tradycja nowoczesności >>> Astronomowie

Centrum Astronomii - unikatowi ludzie, unikatowy sprzęt

Opracował prof. dr hab. Andrzej Kus

Znaczące, unikatowe osiągnięcia naszych astronomów

 • Budowa i zastosowania ultra czułych kriogenicznych systemów odbiorczych na pasmo fal centymetrowych- radiometria.
 • Holograficzne pomiary jakości powierzchni anten parabolicznych (dokładności 0.1 mm)
 • Systemy sterowania (hardware and software) dużych instalacji pomiarowych (działające RT3 i RT4)
 • Opanowanie technologii ultra szerokopasmowych sieci światłowodowych (aktualnie w użyciu 10Gb/s), programowanie switchów, opanowanie technologii masowej transmisji danych w standardach tcp i udp (działające łącza w skali europejskiej e-EVN)
 • Opanowanie i użycie metod przetwarzania danych cyfrowych w modzie on-line do 400 Mb/s.

Unikatowa aparatura pomiarowa

 • H-maser o stabilności 2,5 x 10^-15 s/s (dla 1000 sek), dostęp do serwisu czasu i częstości podstawowych o najwyższych dokładnościach.
 • Unikatowa aparatura pomiarowa w zakresach fal decymetrowych i centymetrowych
 • Cyfrowe spektrografy radiowe o wysokiej rozdzielczości

Możliwość prowadzenia działalności usługowej

 • Projektowanie i wykonanie podzespołów (pasywnych i aktywnych) dla technik radiowych.
 • Specjalistyczne pomiary parametrów podzespołów i urządzeń pracujących w zakresach radio.
 • Specjalistyczne pomiary poziomu zakłóceń radiowych w pasmach 1 kHz do 40 GHz.
 • Odbiór sygnałów telemetrii satelitarnej przy pomocy dużych anten RT3 i RT4.
 • Możliwość nadawania sygnałów do satelitów (tylko z Piwnic).
 • Pomiary geodezyjne przy pomocy interferometrii radiowej w tym VLBI z precyzją milimetrów.
 • Cyfrowej obróbki sygnałów korelatory, autokorelatory, polarymetry, spektrografy.