Fundacja Aleksandra Jabłońskiego

O Fundacji >>> Władze

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji
prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski – Dziekan WFAiIS
Członkowie Rady Fundacji
prof. dr hab. Stanisław Chwirot – WFAiIS
prof. dr hab. Ireneusz Grabowski – WFAiIS, Dyrektor Instytutu Fizyki 
dr hab. Krzysztof Katarzyński, prof. UMK – Z-ca Dyrektora Centrum Astronomii 
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – WFAiIS 
dr Anna Maria Karwowska – Prezes Zarządu KPOP Lewiatan, Prezes Zarządu KarStanS sp. z o. o.
mgr Michał Korolko –  Prezes TARR S.A. 
dr Paweł Neumann – doradca ekonomiczny Prezesa TZMO
mgr inż. Arkadiusz Sobkowiak – Dyrektor ds. badań i rozwoju PESA
mgr Andrzej Szostak - Prezes Apator SA

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu
dr Justyna Cembrzyńska
Członkowie Zarządu
dr hab. Jacek Matulewski – sekretarz
mgr Emilia Nowakowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
prof. dr hab. Aleksander Balter – WFAiIS
Członkowie Komisji Rewizyjnej
dr hab. Winicjusz Drozdowski – WFAiIS, prodziekan ds. Kształcenia i Badań Naukowych
dr Gracjan Maciejewski – Centrum Astronomii